Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Gemensamma grönområden

Föreningen har flera egna grönområden och ett stort antal rågångar. Flera av rågångarna leder rakt ut i naturen. Nedan finner du en översiktskarta och en liten beskrivning av hur det ser ut.

 

Inägan

1. Vid lilla Inägan västerut mot Källvägen har vi en fungerande och väl använd gångväg över diket.

2. Rågången norrut går längs med herrgårdens tomtgräns och man kommer till en stig som leder ut på Källvägen.

 Tallhöjden – Åkertegen

3. Rågången, som sluttar i sidled, går i en båge mellan kommunens mark och fastigheten längst in på vägen. På andra sidan kommer man fram till en stig, som leder till Källvägen eller Plogfåran, beroende på åt vilket håll man går.

 Tallhöjden – Plogfåran

 4. Rågången, som går genom ett dike, har blivit en stig som det är lätt att gå i. Stigen fortsätter ut i skogen, eller till Åkertegen och Källvägen.

 Tallhöjden – Skogslyckan

 5. Här kommer man ut i naturen, men rågången ansluter här inte till någon stig.

 Tjäderhöjden – Tjäderslingan

6. Om man går ner ungefär halvvägs får man en fin utsikt. Rågången slutar nere vid fårhagen där man möts av en låst grind.

 Enbacken – Bäverstigen

7. Krondiket går mellan Ekorrvägen och Bäverstigen. Längs med diket kan man gena mellan dessa vägar, även om det inte är väldigt lätt.

8. Bäverstigens rågång leder söderut. Man kommer ut i naturen, men det är inte särskilt lätt att gå längs med tomtgränserna och skogen är tät.

 Segershatt – Korpslingan

På Segershatt finns vårt största gemensamma grönområde. Dit kan man ta sig genom fyra angränsande områden:

9. Nere från Korpslingan upp mot Segershatt går en lång slänt kallad Blåsippsbacken, som många vintertid även använder som kälkbacke.

10. Från ängen vid "Branta berget", men här är det verkligen väldigt brant och svårt att ta sig upp.

11. Från västra sidan mellan fastigheterna går en rågång med en trappa förbi den brantaste delen. När ni går upp eller ner denna väg se upp så ni inte sneddar över tomterna.

12. Från vändplanen på Korpslingans lilla avstickare finns en slänt upp till höjden där det går att ta sig upp.

 Ut till omgivande naturen från Korpslingan på Segershatt

13. Mittemot ängen med det branta berget finns en rågång söderut. Den går sedan längs med skogen mot Bäverstigens krondike. Västerut är skogen ganska tät. Det är lättare österut.

14. På västra sidan mellan fastigheterna finns en rågång västerut. Här kommer man ut i skogen mot järnvägen. 

15. Vid elskåpet finns en gångbro i trä över dike mot Kärrvägen.

 "Mårdhöjden", Korpslingan – Mårdstigen

16. Man kommer upp på Mårdhöjden från serpentinen på Korpslingan där det är en öppning i staketet. Det finns även en rågång mellan Mårdstigen 2 och 4, men se upp så ni inte sneddar in över tomten på Mårdstigen 2.

 Lekplatsområdet

17. Rågången från vändplanen på Mårdstigen leder via en stig till lekplatsen.

18. Lekplatsområdet nås även från Kärrvägen. 19. Gångvägen upp till lekplatsen

 Enbacken – Korpslingan/Korpslingan

20. Trekanten vid Korpslingans serpentinkurva upp till Segershatt tillhör också föreningen.

 Berghällen

21. Längst in på Tärnslingan finns två rågångar varav den närmast herrgården leder till en gemensamhetsyta. 

 

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.