Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften är för närvarande 300 kr/månad. Den faktureras kvartalsvis i förskott.

Avgiften täcker din andel av de kostnader föreningen har för att sköta underhåll av vägar, diken, belysning och våra gemensamma områden, vilket är det uppdrag Länsstyrelsen har givit samfälligheten. Man kan säga att pengarna går till vår gemensamma kassa för att hålla ordning i vårt eget område.

Medlemskap i samfälligheten för fastigheterna i Segersäng by är obligatoriskt och så länge föreningen inte har någon annan inkomst som täcker dess utgifter kommer samfällighetsavgiften också att vara det.

Betalning

Samfällighetsavgiften faktureras för 2017 med följande förfallodagar:

Kvartal 1, jan-mars, faktureras med förfallodag 31 dec 2016

Kvartal 2, april-juni, faktureras med förfallodag 31 mars 2017

Kvartal 3, juli-sept, faktureras med förfallodag 30 juni 2017

Kvartal 4, okt-dec, faktureras med förfallodag 30 sept 2017

Du får i god tid innan förfallodagen en faktura i brevlådan. Ange fakturanumret vid betalningen.

Om du av något skäl vill betala innan du fått fakturan eller om den förkommit gör du det till bankgironummer 5946-5286 och anger ditt kundnummer som betalare. Kundnummer är husnumret från Småa.

Betalningsvillkor

De villkor som tillämpas vid varje tidpunkt anges på fakturan. Till den som inte betalat i tid skickar föreningen ut en påminnelse. Betalas ändå inte avgiften kommer kravet att gå vidare till Kronofogdemyndigheten.

Tripleplay

Den som är ansluten till samfällighetens avtal med Telia om tripleplay betalar ytterligare en avgift till föreningen. Tripleplay ingår alltså inte i samfällighetsavgiften men faktureras samtidigt

Ägarbyte

Vid ägarbyte måste säljare och köpare sinsemellan lösa vem som ska betala upplupen avgift. Föreningen delar inte fakturan. Se också blanketten för ägarbyte.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.