Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Samfällighetens ansvarsområde

Samfällighetens ansvarsområde och uppgift är att sköta underhåll och drift av vägar, diken, belysning, gång- och cykelvägen till stationen, lekplatsen och de markområden som samfälligheten förvaltar. Föreningen administrerar också Tripleplay-avtalet. De områden som föreningen förvaltar är utmärkta på den här kartan.

Lite avskalat skulle man kunna säga att syftet med samfälligheten är att ha någon som är ansvarig för att alla på ett vettigt sätt ska kunna ta sig från allmän väg till sina fastigheter i området, vilket är ett behov som alla i området har och som ingen kan avsäga sig.

Även om det inte uttryckligen sägs i stadgarna är det ju ändå lämpligt att samfälligheten också tillvaratar andra intressen som den kan tänkas ha, till exempel om miljö och infrastruktur.

Samfälligheten har däremot inget mandat att slita eventuella tvister - eller ens medla - mellan oeniga fastighetsägare, eller ordna med exempelvis valborgsmässofirande.

Medlemskap

Varje fastighet i Segersäng by är obligatoriskt medlem i samfälligheten. Anslutning av nya fastigheter sker varefter de tas upp i Länsstyrelsens fastighetsregister.

Det verkar vara en spridd missuppfattning att en samfällighet är en förening vilken som helst. Det hade den varit om man hade kunnat gå ur föreningen om man inte gillar vad den gör, men det går inte eftersom medlemskapet är knutet till ägandet av fastigheten. Det är alltså inte ägaren till en fastighet som är medlem i samfälligheten, utan det är själva fastigheten.

Regler i samfälligheten

I motsats till en bostadsrättsförening, där det kan finnas massor regler, har en samfällighet få egna regler. I en bostadsrättsförening bestämmer föreningen vilka tvättider som gäller, när ytterdörrarna ska öppnas och låsas, vilka kanaler som ska finnas i kabel-tv-nätet, mellan vilka tider det är tillåtet att bullra och bygga om, och så vidare. Några sådana regler finns inte i vår samfällighet, för här äger var och en sin egen fastighet och bestämmer allt sånt själv.

Samfälligheten har inte befogenhet att bestämma när man tidigast får dra igång gräsklipparen, att man måste ha sin hund kopplad, hur ofta man får grilla eller hur nära tomtgränsen någon får sätta upp ett skjul. Om sådana saker behöver regleras görs det genom allmänna lagar och förordningar.

De regler som samfälligheten har handlar alla om vägar, diken och de allmänna områden vi tar hand om tillsammans.

Gårdsfester och anläggningar utanför föreningens uppdrag

Samfälligheten har givetvis ingenting emot att gårdsfester ordnas, men den kan inte avsätta medel till sådana aktiviteter.

Det kan ju tyckas vara stelbent att samfälligheten inte engagerar sig i att arrangera gårdsfester, för det är ju många som tycker att det är trevligt att samlas till fest. Men det är absolut inte säkert att alla tycker så!

Det är viktigt att komma ihåg skälet till varför föreningen bildats: Att se till att vägarna är i så gott skick att alla kan ta sig till och från sina fastigheter. Skulle föreningen få för sig att anlägga exempelvis en fotbollsplan, ett stall eller en motorcrossbana skulle den sträcka sig långt utanför sina befogenheter.

Låt oss anta att ALLA som äger en fastighet i samfälligheten har dans som gemensamt intresse. Faktiskt är det då så att även om alla samfällighetens medlemmar vore rörande överens om att samfälligheten skulle anlägga en dansbana, skulle lagen och ­stadgarna förbjuda oss att göra det. Anledningen till det är givetvis att när någon säljer sin fastighet kan det hända att den nya ägaren fullständigt avskyr dans. Han ska då inte behöva stå ut med att behöva betala kostnader för en danspaviljong.

Lösningen är att alla dansintresserade bildar en separat dansförening, där medlemmarna kan gå in och ut som de vill.

En samfälligheten måste vara ytterst noggrann med vad den åtar sig. I § 18 i SFL (Lagen om förvaltning av samfälligheter) står att en "Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose". Det är ett av de skydd du som enskild delägare i samfälligheten har mot att bli överkörd av en vilseledd majoritet.

Gå ur samfälligheten

Om man inte gillar vad en vanlig förening har för sig, exempelvis har för många och för dyra fester eller anlägger danspalats, är det bara att säga upp sitt medlemskap. Att gå ur en samfällighet är i regel inte möjligt, därför måste föreningen vara mycket försiktigt med vad den tar på sig. Ingen ska behöva betala en obligatorisk samfällighetsavgift till något som den faktiskt inte har behov av.

För att få gå ur samfälligheten måste behovet av medlemskap ha upphört. Ett exempel skulle kunna vara om kommunen anlägger och sköter underhållet av en ny väg som en eller flera av medlemmarna skulle använda istället för de befintliga vägarna. Men inte ens då är det säkert att man får gå ur, eftersom Länsstyrelsen kan anse att medlemmarna i alla fall ska delta i underhållet av övrig mark.

Det är generellt sett ovanligt med enskilda utträden ur samfälligheter.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.