Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

REV - Riksförbundet enskilda vägar

REV_logga

Föreningen är medlem i REV, Riksförbundet enskilda vägar.

REV bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och är remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen. De har fortlöpande kontakter med Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges kommuner och landsting, departementen och Trafikutskottet med flera i frågor som rör enskild väghållning.

REV bistår sina medlemsorganisationer med råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor. REVs experter kan även biträda medlemmarna i tvister samt vid förhandlingar med exempelvis myndigheter, exploatörer och entreprenörer.

För medlemsföreningar som önskar råd och bistånd i tekniska frågor som rör vägbyggnad, beläggning av vägar och vägunderhåll har REV teknisk expertis.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.