Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Parkering

I samfälligheten är det tillåtet att parkera längs vägen, men givetvis inte om man hindrar annan trafik från att passera. I trafikförordningen finns generella bestämmelser som säger att det inte är tillåtet att parkera längre tid än 24 timmar.

Föreningen försöker att ha så liten byråkrati som det bara är möjligt och vill därför inte skapa egna parkeringsregler. Skulle det behövas kan den ändå bli tvungen, men det vore verkligen synd om det inte skulle räcka med sunt förnuft.

Enligt detaljplanen är vägarna i Segersäng by angivna som allmänna vägar. Det innebär att de måste hållas öppna för all normal trafik. Såväl hantverkare, postbilar, godsleveranser, tidningsbud som utryckningsfordon ska alltså kunna ta sig fram på vägarna, inte bara de som bor i området.

Trafikverket skriver att parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att

  • fara uppstår
  • du hindrar eller stör andra

De principerna gäller givetvis i Segersäng också!

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.