Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Lägga igen vägdiken är inte tillåtet

Samfälligheten godkänner inte att man breddar sin infart, eller gör sig en ny, genom att lägga igen hela eller delar av vägdiket som löper utanför den egna tomtgränsen. Det spelar ingen roll om denna igenläggning görs fackmanna­mässigt eller ej.

Juridiskt är saken väldigt enkel: Diket mellan varje fastighet och vägen tillhör inte den fastighet till vilket det gränsar. Mark som ligger utanför den egna fastigheten är per definition någon annans.

Samfälligheten har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att se till att diket fyller sin funktion och accepterar inte att det arbetet försvåras genom privata operationer.

Diken som redan lagts igen på den mark samfälligheten förvaltar ska utan dröjsmål återställas till sitt ursprung av den som låtit utföra igenläggningen.

Andra allmänna områden som eventuellt finns runt den egna fastigheten är det givetvis inte heller tillåtet att införliva med sin egen.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.