Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Allmänna markområden runt den egna tomten

Intill och mellan några tomter finns det markområden som förvaltas av samfälligheten. Det är givetvis inte tillåtet att införliva dem med sin egen tomt. Inte heller får man bebygga dem eller göra dem otillgängliga för andra medlemmar.

Diket mellan vägen och den egna fastigheten tillhör inte den fastighet till vilken det gränsar. Därför är det inte heller tillåtet att fylla igen det - hur fackmannamässigt det än görs eller hur litet ingreppet än kan tyckas vara.

Båtplats

Segersängs båtklubb tillhör inte samfälligheten och sköts därför inte av föreningen. Den som är intresserad av en båtplats där ska kontakta Småa eller Segersängs båtklubb.

 

Brevlåda

Varje fastighetsägare ansvarar själv för sin brevlåda. Samfälligheten kan inte medverka vid inköp av en ny eller hjälpa dig med en ny namnskylt.

Eldning av trädgårdsavfall

Enligt de kommunala bestämmelserna i Nynäshamn är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under veckorna 15-16 och 41-42 samt dessa veckors föregående veckoslut. Övrig tid är det inte tillåtet.

Läs mer...

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.