Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Ny översiktsplan för Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har tagit fram ett nytt förslag till översiktsplan. I den redogör kommunen för hur den tänker sig kommunens utveckling i ett längre perspektiv. Översiktsplanen, som är en diger lunta på över 150 sidor, finns tillsammans med materialet kring den samlat på kommunens hemsida. Trevlig läsning.

Läs mer...

Lämna förslag på fartsänkande åtgärder!

Högsta tillåtna hastighet på byns vägar är 20 km/h och styrelsen får många propåer om att vi måste ”göra något” åt att många kör betydligt fortare än så. Styrelsen tar detta problem på största allvar.

Läs mer...

ROT-avdrag för att färdigställa målningen medges ej

Emma Hjelm, en av våra medlemmar, har engagerat sig i frågan om ROT-avdrag för att färdigställa målningen av husen. På Emmas fråga svara Skatteverket så här:

Huset som sådant borde anses helt färdigställt i och med att målning nr. 2 har gjorts pga. att det är först då man erhåller ett fullgott skydd. Åtgärden borde därför ingå som en del i nybyggnationen trots att det går tid däremellan. Åtgärder som ger rätt till ROT-avdrag på nybyggda hus är endast reparation/underhåll. Definitionen av det brukar man förklara som att syftet är att återställa eller bibehålla en byggnad i samma skick som när den byggdes, och avser delar och detaljer som normalt behöver lagas eller bytas en eller flera gånger under en byggnads livslängd.

På Skatteverket finns det ett system där vi kan lägga in frågor till vår Rättsavdelning som sedan svarar. Där har jag hittat följande som jag anser ger ett visst stöd till vårt resonemang ovan:

Fråga:
Ett hus har färdigställts under förra året då det också grundmålades. Nu vill ägaren måla huset. Räknas detta som om det ingår i nybyggnationen eller är det en tjänst som kan ingå i ROT?
Svar:
Det är en del av nybyggnadskostnaden och ger således inte rätt till skattereduktion.

Vi tackar Emma för att hon ville meddela oss hur det förhåller sig med den saken.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.