Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Förslag till kommunen angående utformning av Inägan

Styrelsen anser att det längs Inägan mot förskoleverksamheten inte ser ut så som det borde. Det visuella intrycket är ett helt annat än i resten av Segersäng by. Dagens verklighet ligger långt ifrån den ursprungliga planeringen.

Läs mer...

Planer på radhus i byn

Småa har presenterat att de tänker uppföra tre radhus på sin gamla etablering. Det blir totalt tolv nya bostäder mitt i byn. På Småas hemsida kan du läsa mer.

Tätortsstatistik från SCB

Enligt Statistiska Centralbyråns senaste rapport om småorter och tätorter redovisas att det per den 31 december 2010 bodde 608 personer i Segersäng. Det gör att Segersäng går från att vara småort till att bli tätort.

Läs mer...

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.