Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39

Anslutningen av Segershatt fördröjs

Markbesiktningen den 21 oktober resulterade i ett protokoll med över femton punkter. En har juridiska förtecken medan några andra är riktigt kostsamma att åtgärda.

I Segershatt finns ett dike som avvattnar hela västra sidan av Segershatt. Diket går rakt över minst en av fastigheterna. Eftersom hela området är beroende av att diket sköts ordentligt måste föreningen ha rättighet att göra just det. Därför måste det till ett servitut eller en omritning av fastighetsgränsen. Oavsett vilket måste Småa komma överens med fastighetsägaren. Uppdatering 2011-02-17: På det problemet hittade de närmast inblandade en tredje lösning, nämligen att flytta diket. Flytten kommer Småa att ombesörja.

Det visade sig också att vägtrumman vid korsningen Korpslingan/Korpslingan (vid första brevlådorna) är för klent dimensionerad och att vägbeläggningen på i stort sett hela området är klart undermålig. Det är illa längs hela Korpslingans sträckning i Segershatt, men ännu värre på Mårdstigen. Vi talar här om en total kostnad som inte understiger 100.000 kr. Troligtvis är summan betydligt högre. Uppdatering 2011-02-17: Småa har kraftfullt talat om att de kommer att ta hand om alla punkter i protokollet. Alla punkter utom vägbeläggningen ska vara klara till sommaren. Beläggningen dröjer tills Småa lägger väg i Berghällen.

Efter markbesiktningen har det också framkommit att gatubelysningen i Segershatt inte följer samma standard som i övriga området. I Segershatt har Småa monterat sk kvicksilverlampor medan det överallt annars är monterat högtrycksnatriumlampor. Förutom att kvicksilverlampor har högre energiförbrukning och ger ett otrevligare ljus än högtrycksnatriumlampor kommer de att förbjudas 2015. Det förtjänas att påpekas att det knappast är i linje med Småas egen miljöprofil att montera kvicksilverlampor. Att byta ut lamporna innebär en kostnad på ca 80.000 kr – plus moms. Uppdatering 2011-02-17: Problemet med lamporna kvarstår, men Småa har dock öppnat för en lösning.

Lantmäteriet – och styrelsen – håller det för mycket sannolikt att ingen av föreningens nuvarande eller blivande medlemmar vill betala vare sig för ny vägbeläggning eller för ett lampbyte och att en anslutning av Segershatt till föreningen därför skulle röstas ner vid en lantmäteriförrättning, eller att ett sånt beslut i alla händelser skulle överklagas. Det är styrelsen absoluta uppfattning att Småa ska bekosta såväl vägförbättringen som lampbytet och vi väntar på deras besked. Uppdatering 2011-02-17: Lantmäteriförrättning kommer att ske 21 februari 2011, vilket innebär att om ingen överklagar kommer Segershatt att tas upp i samfälligheten en månad senare.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 2 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 2 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artarticle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39
Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39
Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39
Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /storage/content/96/101896/segersangby.org/public_html/cms/templates/segersang_by_j3x/html/modules.php on line 39

Copyright © 2009- | Kontakt | Om webbplatsen | Om cookies | In English