Segersängs samfällighetsförening

På Södertörn i Nynäshamns norra delar ligger det på samma gång både lantliga och moderna Segersäng by.

Anslutning av Segershatt närmar sig

Den 21 oktober gjordes markbesiktning inför anslutningen av Segershatt till samfälligheten. Efter att de anmärkningar som gjorts i den åtgärdats kommer Lantmäteriet att hålla sammanträde tillsammans med sakägarna, det vill säga alla anslutande fastigheter, samfällighetsföreningen och Småa.

Eftersom det efter besiktningen visat sig att det finns mycket som ska åtgärdas är det svårt att säga när lantmäteriförrättningen kommer att ske. Om ingen överklagar lantmäteriets beslut, när det så småningom fattas, ansluts fastigheterna till samfälligheten trettio dagar senare.

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse, hantera behörigheter och för att skapa besöksstatistik. Genom att fortsätta använda sidan antas du acceptera att cookies används.